Ile kosztuje wycięcie drzewa!

Jeśli nasze siedlisko ma drzewa uniemożliwiające budowę – należy je wyciąć, potrzebujemy zgody z urzędu.

wycinka drzewa Ile kosztuje usunięcie drzewa z siedliska?

Koszty za usunięcie drzewa to opłata, którą ustala się według stawki zależnej od obwodu pnia i rodzaju oraz gatunku drzewa.  Za usuwanie krzewów opłata jest stała.

Jakie są stawki za usuwanie drzew. Poniżej przedstawiamy zrewaloryzowane stawki.

Krzewy zawsze tyle samo!

Jeśli usuwamy krzewy to za 1m2 zapłacimy 231,28 zł.

Za drzewo zapłacimy w zależności od gatunku i średnicy pnia, wygląda to następująco:

Wielkość obwodu pnia [cm] Stawki opłat za 1 cm [zł]

do 25 312,22

od 26 do 50 474,13

od 51 do 100 740,11

od 101 do 200 1156,42

od 201 do 300 1734,62

od 301 do 500 2428,47

od 501 do 700 3122,31

powyżej 700 4047,46

Jeśli drzewo się rozwidla to każdy z nowych pni liczy się jak kolejne drzewo!

Cena w zalezności od gatunku

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Opłata [zł]

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska,

grochodrzew 12,51

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity,

sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona 34,03

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb,

jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 82,77

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb,

metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 312,22

Uwaga! Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone wyżej stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej

Współczynniki różnicujące stawki opłat za usunięcie drzewa – w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm

Obwód pnia [cm] Współczynnik

do 25 1

od 26 do 50 1,51

od 51 do 100 2,37

od 101 do 200 3,7

od 201 do 300 5,55

od 301 do 500 7,77

od 501 do 700 10

powyżej 700 12,96

Jak nalicza się opłatę za wycięcie drzewa?

Opłatę oblicza się, mnożąc wyrażony w centymetrach obwód drzewa na wysokości 130 cm przez stawkę za 1 centymetr obwodu i odpowiedni współczynnik różnicujący (w tabelach). Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Przykładowe opłaty za zezwolenie na wycięcie drzew

* topola włoska

- obwód pnia (o) – 210 cm

- stawka (s) – 12,51 zł

- współczynnik (w) – 5,55

opłata (o x s x w) – 14 580,40 zł

* sosna zwyczajna

- obwód pnia (o) – 99 cm

- stawka (s) – 34,03 zł

- współczynnik (w) – 2,37

opłata (o x s x w) – 7984,46 zł

* dąb szypułkowy

- obwód pnia (o) – 305 cm

- stawka (s) – 82,77 zł

- współczynnik (w) – 7,77

opłata (o x s x w) – 196 152,48 zł

Są i kary:

* dla trawników – 53,19 zł,

* dla kwietników – 456,78 zł.

Przeczytaj też: